LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HAIPHONG CITY UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS

Thời gian: 26/09/2022 08:49

Thành lập Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An

Ngày 24/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An.

Tham dự Đại hội có sự hiện diện: Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Chủ tịch Trung ương Hội Việt - Mỹ; Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; Ban Nội chính; Ban Tuyên giáo cùng đại diện các Sở Ban ngành, các Hội thành viên, Trường Đại học, Cao đẳng... trên địa bàn.

Hội hữu nghị Việt Nam – Mỹ tỉnh Nghệ An ra đời là tổ chức xã hội, thành viên của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Mỹ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Hội được thành lập với mục đích tăng cường củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Mỹ nói chung và nhân dân Nghệ An với nhân dân Mỹ nói riêng.

Tổ chức Đại hội ra mắt Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An
Các đại biểu tham dự Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An - (ẢNh: Mùi Phạm)

 

Việc Hội Hữu nghị Việt - Mỹ được thành lập và đi vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, là một bước phát triển mới trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Với nhiều dư địa để hoạt động, Hội sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch, dịch vụ, giáo dục đào tạo giữa nhân dân hai nước.

Tổ chức Đại hội ra mắt Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội - (ẢNh: Mùi Phạm)

 

Bên cạnh đó, Hội sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu giúp tỉnh Nghệ An lựa chọn một số địa phương của Mỹ để mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, kinh tế; giới thiệu với phía Mỹ về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Nghệ An và các thông tin mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội. Hội tổ chức các hoạt động mở rộng mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam - Mỹ trên các lĩnh vực giáo dục, bảo tồn di sản văn hóa, y tế, du lịch, quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của Mỹ với tỉnh Nghệ An.

Tổ chức Đại hội ra mắt Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Chủ tịch Trung ương Hội Việt - Mỹ phát biểu tại Đại hội - (Ảnh: Mùi Phạm)

Phát biểu tại Đại hội thành lập Hội Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An tập trung tổ chức các hoạt động, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam – Hoa Kỳ. Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau; đồng thời, duy trì quan hệ với Đại sứ quán Mỹ, các đối tác Mỹ trong việc phối hợp các tổ chức hoạt động, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị. Hội cũng cần mở rộng các quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức hữu nghị tại Mỹ, tích cực giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch; quan tâm phát triển chi hội và hội viên ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau...

Thành lập Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An

Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - (Ảnh: Mùi Phạm)

Đại hội đã công bố Quyết định thành lập Hôi, thông qua dự thảo Điều lệ, phương hướng hoạt động, thảo luận tham vấn, báo cáo kết quả phiên họp lần thứ nhất BCH và đồng ý thông qua số lượng Ban Chấp hành gồm 15 ủy viên, danh sách hiện hữu Ban Chấp hành gồm 13 Ủy viên và sẽ bầu bổ sung 02 ủy viên ban Chấp hành vào thời điểm thích hợp. Ông Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, được bầu là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An, Khóa I, Nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tổ chức Đại hội ra mắt Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An

Đại hội tiếp nhận viên trợ hơn 625 triệu đồng của Tổ chức Samaritan's Purse ủng hộ huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ - (Ảnh: Mùi Phạm)

Tân Chủ tịch Hội Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An phát biểu: Trên cơ sở quán triệt phương châm “Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm thu hút các hội viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn kết, giao lưu hữu nghị và hợp tác phát triển với nhân dân Mỹ. Ủng hộ tích cực phong trào bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, khủng bố, bảo vệ môi trường… nhằm góp phần đưa hoạt động hợp tác vì hòa bình, hữu nghị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường, an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Đảm bảo nguyên tắc công tác đối ngoại nhân dân của Hội phải nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng “Độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc”.

Tổ chức Đại hội ra mắt Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An
Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An, Khóa I, Nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt và chup ảnh lưu niệm với các đại biểu - (Ảnh: Mùi Phạm)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Hà Văn Thủy - Tổng thư ký

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3747865

 Fax: 0225.3747865

 Email: lienhiephuunghi@haiphong.gov.vn

 Website: https://huunghi.haiphong.gov.vn