LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HAIPHONG CITY UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - NHẬT

Thời gian 27/01/2019 13:13

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - PHÁP

Thời gian 22/02/2017 14:20

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - MỸ

Thời gian 22/02/2017 14:19

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - SÉC

Thời gian 22/02/2017 14:19

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - NGA

Thời gian 22/02/2017 14:19

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - BUNGARI

Thời gian 22/02/2017 14:18

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - TRUNG

Thời gian 22/02/2017 14:18

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

Thời gian 22/02/2017 14:17

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - ĐỨC

Thời gian 22/02/2017 14:17

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - PHẦN LAN

Thời gian 22/02/2017 14:16

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Hà Văn Thủy - Tổng thư ký

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3747865

 Fax: 0225.3747865

 Email: lienhiephuunghi@haiphong.gov.vn

 Website: https://huunghi.haiphong.gov.vn