LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HAIPHONG CITY UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS

Thời gian: 09/01/2023 15:00

Đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân, hoàn thiện bộ máy chuyên trách tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Sáng 9-1, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố (Liên hiệp) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đào Khánh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp; đồng chí Vũ Văn Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố và đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành ủy; Văn phòng UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên hiệp đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức thành viên, các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện các nhiệm vụ an toàn, hiệu quả, đúng định hướng, trọng tâm; tập trung tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; quán triệt và triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Vũ Văn Trà - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố chủ trì Hội nghị

Liên hiệp tích cực triển khai xây dựng quan hệ đối tác phát triển, tăng cường kết nối với các tổ chức nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở các nước; đẩy mạnh các cơ hội giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục... Thông tin tuyên truyền các hiệp định FTA thế hệ mới, các quy định liên quan của Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến, quảng bá, đồng hành cùng doanh nghiệp gắn với các sự kiện đối ngoại nhân dân như: Giao lưu văn hóa Việt – Hàn, tổ chức các cuộc thi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn) gắn với tuyên truyền các chính sách, đường lối đối ngoại, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư với cộng đồng doanh nghiệp… Linh hoạt vận dụng các điều kiện thực tiễn, Liên hiệp tập trung phát triển các quan hệ đối tác đối ngoại nhân dân với Campuchia, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore… thông qua các tổ chức thành viên, sở, ngành, các cộng đồng để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như trao đổi, gặp mặt, xúc tiến, diễn đàn nhân dân v.v. Điển hình là các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Lào, 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Campuchia và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc; tổ chức giao lưu với sinh viên Lào nhân dịp Tết Bunpimay, hành trình hữu nghị về căn cứ cách mạng Lào tại Tuyên Quang và thăm khu di tích lịch sử cách mạng tại Thái Nguyên…

Năm 2022, Liên hiệp thúc đẩy triển khai mô hình ươm mầm hữu nghị trong thế hệ trẻ thành phố tạo tiền đề phát triển lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân trong những năm tiếp theo. Kết quả ban đầu mô hình đạt được khá khả quan. Số lượng thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia vào hoạt động đối ngoại nhân dân tại chỗ tăng lên đáng kể, khoảng 10% so với năm 2021. Có trên 1.250 lượt thanh niên thi trực tuyến Cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ IX, trên 300 sinh viên, học sinh tham gia Vòng Chung khảo Cuộc thi, giao lưu với người nước ngoài, lan tỏa thông điệp hòa bình – hữu nghị - hợp tác của Hải Phòng với các nước. Cuộc thi tiếng Hàn thu hút trên 350 sinh viên, người đi làm và tạo cơ hội giao lưu với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại thành phố. Vận động các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ hỗ trợ 300 triệu đồng và cử giáo viên tình nguyện tiếng Hàn hỗ trợ Câu lạc bộ tiếng Hàn gồm 40 học sinh lớp 3 của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Quận Lê Chân, góp phần thực hiện Chương trình thí điểm dạy tiếng Hàn trong các trường phổ thông tại Hải Phòng. Tổ chức 02 đợt tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đối ngoại, tình hình thời sự quốc tế và khu vực trong cán bộ, hội viên, thanh niên trên địa bàn. Tuyên truyền bằng các tờ rơi, áp phích, thông tin trên fanpage, website… trong thanh niên, học sinh, sinh viên về các sự kiện đối ngoại nhân dân trên địa bàn: các cuộc thi ngoại ngữ, giao lưu văn hóa, giao lưu ẩm thực… Câu lạc bộ Hòa bình tại trường Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Trường Đại học Hải Phòng triển khai Chương trình giáo dục hòa bình cho trên 1.000 lượt sinh viên, phổ biến đường lối, chính sách đối ngoại, tình hình hòa bình thế giới. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế hòa bình, các trường học, hội hữu nghị và các đơn vị liên quan trên địa bàn tham gia Liên hoan tiếng hát hòa bình năm 2022, lan tỏa thông điệp hòa bình – hữu nghị - hợp tác phát triển với các đối tác, bạn bè quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố trình bày báo cáo

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm triển khai với một số nội dung mới. Liên hiệp tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác NVNONN, định hướng tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện đại đoàn kết dân tộc, vận động, huy động nguồn lực NVNONN, đặc biệt người Hải Phòng ở các nước hướng về xây dựng quê hương đất nước; tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; củng cố lực lượng đội ngũ làm công tác NVNONN. Các tổ chức thành viên tăng cường nắm bắt, trao đổi thông tin với kiều bào, thân nhân kiều bào; vận động, tuyên truyền, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, kiều bào ta ở các nước hướng về quê hương, đất nước; trao đổi, phối hợp với Hội Liên lạc Việt kiều thành phố (LLVK) tổ chức các hoạt động liên quan.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố tiếp tục thực hiện Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo, định hướng công tác đối ngoại nhân dân; tích cực thực hiện chuyển đổi số, thực hiện chủ đề năm của Thành phố.

Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu

Mô hình chuyên trách của Liên hiệp tiếp tục được hoàn thiện, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, xây dựng quy hoạch nguồn cán bộ giai đoạn 2020-2030. Đặc biệt, Thường trực Liên hiệp đã tổ chức 10 cuộc làm việc với các tổ chức thành viên nhằm trao đổi, chia sẻ, tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; kiện toàn Ban lãnh đạo các tổ chức Hội thành viên phù hợp tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật.

Trong năm 2023, Liên hiệp đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch vận động, xúc tiến các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài phù hợp; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam và thành phố với bạn bè quốc tế; nâng cao nhận thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy chuyên trách; đổi mới các cơ chế phối hợp với sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Khánh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ ghi nhận những kết quả đạt được của Liên hiệp thời gian qua; đồng thời khẳng định trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của Liên hiệp và các Hội hữu nghị thành viên trong công tác đối ngoại nhân dân càng quan trọng. Các tổ chức Hội cần kiện toàn các tổ chức; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển các đối tác hữu nghị có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân. Ban Tuyên giáo Thành uỷ sẽ hỗ trợ thông tin, đồng hành cùng Liên hiệp và các tổ chức Hội hữu nghị trong công tác đối ngoại nhân dân thành phố... 


Trao tặng giấy khen cho các cá nhan tập thể

Tại Hội nghị, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố trao tặng Giấy khen cho 21 tập thể và 36 cá nhân có đóng góp tích cực trong năm 2022./.


 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Hà Văn Thủy - Tổng thư ký

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3747865

 Fax: 0225.3747865

 Email: lienhiephuunghi@haiphong.gov.vn

 Website: https://huunghi.haiphong.gov.vn