LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HAIPHONG CITY UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS

Thời gian: 14/11/2019 14:28

Kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống của Liên hiệp (17/11/1950-17/11/2019)

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950-17/11/2019).


Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng đoàn và lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga điểm lại những dấu mốc lịch sử hình thành Liên hiệp Hữu nghị. Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cho biết, Bác Hồ và Đảng ta đặc biệt coi trọng sức mạnh của đoàn kết quốc tế và tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chỉ đạo thành lập, phát triển và trực tiếp lãnh đạo các tổ chức đối ngoại nhân dân của Việt Nam như Việt - Mỹ thân hữu Hội năm 1945, Hội Việt - Hoa hữu hảo năm 1946.

Ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Hai ngày sau, 19/11/1950, Đại hội thành lập Ủy ban bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) được tổ chức trọng thể tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đại hội đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sỹ hòa bình số một của Việt Nam, bầu bác Tôn Đức Thắng là Chủ tịch danh dự Ủy ban, bầu ban lãnh đạo của Ủy ban. Ủy ban có sứ mệnh tham gia vào phong trào đấu tranh vì hòa bình của nhân dân thế giới, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với sự nghiệp, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cho biết thêm.

Ngày Bác Hồ gửi bức thư lịch sử cho Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam, ngày 17/11/1950, đã trở thành Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Phương Ngha khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân với các quan điểm “dân là gốc”, “thêm bạn, bớt thù”, “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, “đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, coi trọng đạo lý, hòa hiếu, nhân nghĩa, phất cao ngọn cờ chính nghĩa và khát vọng hòa bình, kết hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với Đối ngoại nhân dân, đối ngoại nhân dân đã giành được những thành tựu hết sức quan trọng, hình thành được mặt trận nhân dân thế giới rộng rãi chưa từng có đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam, góp phần vào thắng lợi của nhân dân ta trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Liên hiệp Hữu nghị hiện đã có 116 tổ chức thành viên (trong đó 64 Tổ chức ở trung ương và 52 Liên hiệp địa phương) và hàng trăm chi hội hữu nghị ở các tỉnh, thành, cơ quan, tổ chức trung ương. Liên hiệp Hữu nghị hiện có quan hệ với trên 1000 đối tác quốc tế. Giá trị viện trợ giải ngân của các tổ chức PCPNN trong giai đoạn 2014-6/2019 đạt 1,597 tỷ đô la Mỹ (viện trợ không hoàn lại), tập trung vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng năng lực cho các đối tác Việt Nam… Các chương trình/dự án của các tổ chức PCPNN được triển khai trên 63 tỉnh/thành trong cả nước. Tính đến cuối tháng 9 năm 2019, Việt Nam có quan hệ với 1.171 tổ chức, trong đó 501 tổ chức có hoạt động thường xuyên tại Việt Nam.

Đảng, Nhà nước đánh giá cao vai trò những đóng góp của đối ngoại nhân dân nói chung và của Liên hiệp Hữu nghị nói riêng. Mới đây ngày 19/9/2019 Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 38/CT-TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị trong tình hình mới, khẳng định lại tầm quan trọng của công tác Đối ngoại nhân dân, vai trò của Liên hiệp Hữu nghị và đưa ra những định hướng rất quan trọng đối với toàn bộ tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Nguyễn Phương Nga, hiện nay toàn thể hệ thống Liên hiệp Hữu nghị trong cả nước đang tập trung chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội VI của Liên hiệp Hữu nghị giữa lúc công tác đối ngoại nhân dân đang bước vào một thời kỳ mới với nhiều thuận lợi song cũng rất nhiều khó khăn, thách thức cả về chủ quan và khách quan. Đại hội sẽ tổng kết những kết quả của nhiệm kỳ V, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 6, giai đoạn 2019-2024. Với tinh thần chủ đề của Đại hội lần này là “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt của đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, chúng ta sẽ nỗ lực đổi mới cả về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương, tăng cường công tác nghiên cứu, thông tin đối ngoại, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị, khẳng định được vị trí của Liên hiệp và hoàn thành được vai trò là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân. Ngay bây giờ chúng ta cần khẩn trương hoàn thiện và bắt tay vào triển khai chương trình công tác của năm 2020, một năm đầy ắp các sự kiện quan trọng của đất nước và rất nhiều hoạt động đối ngoại, trong đó có việc chủ trì Diễn đàn nhân dân ASEAN APF 2020.

“Để thực hiện được những mục tiêu này, cần phải có một đội ngũ được tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tâm huyết, tận tuỵ. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên hiệp cả ở trung ương và địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời chú trọng củng cố, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách, đặc biệt là ở cơ quan thường trực, thúc đẩy việc thực hiện các chế độ, chính sách để anh chị em cán bộ nhân viên yên tâm công tác và gắn bó với Liên hiệp”. Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cho biết thêm.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống tốt đẹp vốn có, với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, mỗi chúng ta sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Liên hiệp Hữu nghị vững mạnh, đoàn kết, đảm đương được vai trò của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và tô đẹp thêm hình ảnh của Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lão thành, các thế hệ cán bộ đi trước về những cống hiến to lớn và kinh nghiệm quý báu, về sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình trong công tác...



Cũng tại buổi lễ, 05 cá nhân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đã có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp Hữu nghị (17/11/1950 - 17/11/2020). Chúng tôi xin đăng toàn văn nội dung phát động phong chào thi đua.

“Thưa các đồng chí!

Bác Hồ nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất.”

Thực hiện lời dạy của Bác, Liên hiệp Hữu nghị rất quan tâm tới việc phát động các phong trào thi đua, tạo ra động lực tinh thần, khích lệ đội ngũ cán bộ nhân viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là một trong những nhân tố quan trọng giúp cho Liên hiệp Hữu nghị trưởng thành và không ngừng phát triển.

Trong năm vừa qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Liên hiệp Hữu nghị đã rất nỗ lực tham gia các phong trào thi đua do Liên hiệp Hữu nghị phát động, lập được nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và xây dựng, củng cố tổ chức. Mạng lưới đối tác quốc tế tiếp tục được mở rộng. Các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị diễn ra sôi động, có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng có chiều sâu, hiệu quả và thực chất với hình thức phong phú và nhiều cách làm sáng tạo, nội dung có ý nghĩa sâu sắc như tổ chức các cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài, phong trào “ươm mầm hữu nghị”, diễn đàn doanh nghiệp, giao lưu giữa cựu chiến binh, gia đình liệt sỹ Việt Nam và Mỹ... Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài triển khai có hiệu quả. Công tác nghiên cứu, tham mưu tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đóng góp thiết thực. Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được đổi mới. Hoạt động của Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Liên hiệp đã tham gia công tác tổng kết Chỉ thị 28 vàBan Bí thư đã ban hànhChỉ thị 38 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới. Chúng ta cũng đang nỗ lực hết sức mình để tổ chức thành công Đại hội VI của Liên hiệp Hữu nghị.

Mặc dù vậy, chúng ta vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị bước sangnăm 2020, là năm cuốithực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020), năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây cũng là năm phảichúng ta sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hữu nghị và đề ra phương hướng công tác nhiệm kỳ khóa (2020-2025).

Năm 2020 chúng ta cũng sẽ tiến hành Đại hội Thi đua Yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp.

Do đó, trong không khí long trọng, phấn khởi của Lễ Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống của Liên hiệp, thay mặt Đảng đoàn, Đảng uỷ, Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị, tôi phát động phong trào thi đua trong toàn Liên hiệp Hữu nghị với chủ đề: “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Liên hiệp Hữu nghị”.

Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Liên hiệp Hữu nghị phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thi đua thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, phát huy sáng kiến, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tổ chức tốt Đại hội VI của Liên hiệp Hữu nghị và Đại hội thi đua yêu nước, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, hoàn thành tốt chương trình công tác của năm 2020.
Tiếp tục thực hiệnphong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chống rác thải nhựa” và các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và 02 cuộc vận động : “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chủ động, sáng tạo thúc đẩy hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”.
Thực hiện nghiêm túc trong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Liên hiệp Hữu nghị thực hiệnvăn hoá công sở”, tạo chuyển biến mới tăng cường kỷ cương, nền nếp, thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan, tiến tới xây dựng được văn hoá của Liên hiệp hữu nghị, nơi mọi cá nhân đều có điều kiện phát triển, gắn bó và chung tay đóng góp tích cực, hiệu quả cho công tác đối ngoại nhân dân.
Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, kiện toàn Hội đồng Khoa học, đánh giá vai trò, hiệu quả của các sáng kiến. Đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thờikhen thưởng những người thực sự xứng đáng để có tác dụng giáo dục, nêu gương, tạo động lực phấn đấu. Tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hoạt động chung của Khối Thi đua các tổ chức Chính trị - Xã hội và các Liên hiệp và Cụm Thi đua do Mặt trận Tổ quốc triển khai; Tập trung triển khai các nội dung giám sát đã được hiệp thương thống nhất và nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội.
Tôi đề nghị lãnh đạo các ban, đơn vị tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các nội dung thi đua, tạo không khí phấn khởi, động viên, khích lệ tinh thầnhăng say công tác của cán bộ, nhân viên, đồng thời tăng cường đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụđược giao.

Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phát huy truyền thống của Liên hiệp Hữu nghị, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất để chào mừng 70 năm ngày truyền thốngvà kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, xây dựng Liên hiệp Hữu nghị đoàn kết và vững mạnh, xúng đáng là lực lượng nòng cốt của trong công tác đối ngoại nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn./.”

Theo Vufo.org.vn

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Văn Trà - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3747865

 Fax: 0225.3747865

 Email: lienhiephuunghi@haiphong.gov.vn

 Website: https://huunghi.haiphong.gov.vn