LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HAIPHONG CITY UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS

Thời gian: 03/12/2020 10:11

THÔNG BÁO V/v xét tuyển viên chức của Văn phòng Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng Năm 2020

- Căn cứ Công văn số 2643/SNV-CCVC ngày 10/11/2020 của Sở Nội vụ về việc có ý kiến về số lượng, cơ cấu, nhu cầu tuyển dụng viên chức của Văn phòng Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố;
Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng thông báo việc xét tuyển viên chức của Văn phòng Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố như sau:
I. Vị trí, điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng xét tuyển
1. Vị trí việc làm tuyển dụng
- Viên chức chuyên trách về các hội hữu nghị, đoàn thể (tài chính, hợp tác kinh tế, thông tin đối ngoại nhân dân của các tổ chức thành viên và Liên hiệp): 01 chỉ tiêu
2. Điều kiện, tiêu chuẩn
2.1. Điều kiện chung
Tuân thủ Điều 22 Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010).
2.2. Điều kiện đối với vị trí dự tuyển
Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải bảo đảm các điều kiện đối với vị trí dự tuyển, cụ thể như sau:
- Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính – ngân hàng, ngoại giao, ngoại ngữ.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
3. Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
4.1. Thời gian tiếp nhận: từ ngày 03/12/2020 đến hết ngày 01/01/2021 (trong giờ làm việc hành chính).
4.2. Địa điểm tiếp nhận: Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng. Địa chỉ: số 15 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 3821860.
5. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm
5.1. Hình thức: xét tuyển
5.2. Nội dung: việc xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:
- Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2
- Vòng 2
a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
b) Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.
c) Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút;
d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
đ) Thời gian tổ chức phỏng vấn: trong tháng 01/2021.
e) Địa điểm tổ chức phỏng vấn: tại trụ sở Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng. Địa chỉ: số 15 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 3821860./.
 

Các tin cũ hơn

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Hà Văn Thủy - Tổng thư ký

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3747865

 Fax: 0225.3747865

 Email: lienhiephuunghi@haiphong.gov.vn

 Website: https://huunghi.haiphong.gov.vn