LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HAIPHONG CITY UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS

Thời gian: 17/11/2021 08:37

Thể lệ Cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ VIII - Hải Phòng 2021

Thể lệ Cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ VIII - Hải Phòng 2021 (chi tiết trong tài liệu đính kèm):

 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Hà Văn Thủy - Tổng thư ký

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3747865

 Fax: 0225.3747865

 Email: lienhiephuunghi@haiphong.gov.vn

 Website: https://huunghi.haiphong.gov.vn