LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HAIPHONG CITY UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS

Thời gian: 26/11/2019 08:30

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA VÒNG 1 (PHẦN 3) CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIẾNG ANH LẦN THỨ VI – HẢI PHÒNG 2019

Ban Tổ chức trân trọng thông báo điểm thi của các thí sinh dự thi Vòng 1 (phần 1 và phần 2) đủ điều kiện tham gia Vòng 1 (phần 3) và phỏng vấn cụ thể như sau:
Thông báo điểm thi Online - HECC 2019.pdf

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Hà Văn Thủy - Tổng thư ký

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3747865

 Fax: 0225.3747865

 Email: lienhiephuunghi@haiphong.gov.vn

 Website: https://huunghi.haiphong.gov.vn