LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HAIPHONG CITY UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS

Thời gian: 19/01/2016 14:37

Tổng kết công tác của Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp năm 2015 và triển khai công tác năm 2016

Ngày 18/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đôn Tuấn Phong, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp; Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Hoàng Vân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy; Phan Anh Sơn, Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bùi Khắc Sơn, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp; toàn thể lãnh đạo và đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.
Hội nghị đã nghe báo cáo Tổng kết công tác năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp; Quyết định xếp loại tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đảng viên năm 2015.
Trong năm 2015, Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp đã triển khai tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ nhận thức và bản lĩnh chính trị trong công tác; phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết trong triển khai nhiệm vụ chính trị được giao, không để nảy sinh vấn đề sai phạm.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Liên hiệp đối với các mảng công tác chuyên môn, giáo dục, bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và triển khai một cách thường xuyên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đề ra.
Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 và Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảm bảo yêu cầu, đạt chất lượng và đúng kế hoạch. Các Chi bộ đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng như văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Đảng ủy đã phối hợp tốt với Đảng đoàn và Lãnh đạo Liên hiệp trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như triển khai tháo gỡ những bất cập, vướng mắc về vị trí, vai trò của Liên hiệp, chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Liên hiệp theo tinh thần của Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp và Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp.
Đảng ủy đã thực hiện tốt việc duy trì nề nếp sinh hoạt, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy và trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo việc tổ chức, quán triệt và triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát tới các chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng chương trình, kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ mà Đảng ủy Khối giao cho.
Công tác Đảng vụ tiếp tục được triển khai tốt, đều đặn hơn, đáp ứng được yêu cầu của công tác Đảng trong năm 2015.
Trong năm 2016, Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn và Lãnh đạo Liên hiệp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Liên hiệp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp lần thứ VIII, triển khai hiệu quả Kế hoạch đối ngoại năm 2016 của Liên hiệp; lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng.
Về xếp loại tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và Đảng viên của Đảng bộ Liên hiệp: 1 chi bộ được xếp loại “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, 5 Chi bộ được xếp loại “ Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”; 84 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 16 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Hà Văn Thủy - Tổng thư ký

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3747865

 Fax: 0225.3747865

 Email: lienhiephuunghi@haiphong.gov.vn

 Website: https://huunghi.haiphong.gov.vn