LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HAIPHONG CITY UNION OF FRIENDSHIP ORGANIZATIONS

Thời gian: 22/11/2017 10:19

Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sáng 17-11, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) đã tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống (17/11/1950 – 17/11/2017).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp, Đôn Tuấn Phong đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Liên hiệp ngay từ những ngày đầu được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt nền móng, lãnh đạo, dìu dắt. 67 năm qua, hoạt động của Liên hiệp với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước nói chung.

Với tiền thân là một số các tổ chức hữu nghị, ủy ban đoàn kết, ủy ban hòa bình, hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hiện đã có 117 tổ chức thành viên (trong đó 65 Hội trung ương và 52 Liên hiệp địa phương) và hàng trăm chi hội hữu nghị ở các tỉnh, thành, cơ quan, tổ chức trung ương. 

Trong những năm qua VUFO đã có bước phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Trong thời gian tới, mục tiêu quan trọng nhất của đối ngoại nhân dân là phải phối hợp chặt chẽ với Đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước để gìn giữ môi trường hòa bình và phát triển. Để thực hiện được những mục tiêu đó, Liên hiệp đã xác định bốn trọng tâm trong công tác gồm:

Một là, tuyên truyền về đất nước và con người, chính sách phát triển của Việt Nam tới bạn bè thế giới, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước;

Hai là, đấu tranh dư luận trên các diễn đàn nhân dân thế giới để người dân trên thế giới hiểu đúng đắn về đất nước Viêt Nam. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, những vấn đề cả truyền thống và phi truyền thống diễn ra một cách đồng thời, do đó để nhân dân thế giới hiểu chúng ta là vấn đề lớn, cấp bách. Trong khi, các lực lượng chống đối, không thiện cảm với Việt Nam vẫn hoạt động hết sức mạnh mẽ thì đấu tranh dư luận sẽ tiếp tục là vấn đề nóng trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo…

Ba là, vận động nguồn lực cho phát triển đất nước. Nguồn lực bao gồm nguồn lực tài chính, tài trợ, hỗ trợ và phi tài chính như: kinh nghiệm quản lý, công nghệ, khoa học, mô hình trong phát triển… đều là những thứ quý giá đối với nền kinh tế trung bình thấp của Việt Nam.

Bốn là, vấn đề người Việt Nam ở nước ngoài. Trong nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị 04 và Chỉ thị 28 đều nói đến nhiệm vụ của VUFO đối với người Việt Nam ở nước ngoài. VUFO sẽ cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác với người Việt Nam ở nước ngoài, vận động người nước ngoài tham gia vào các hoạt động xây dựng đất nước, cung cấp thông tin một cách chính xác cho kiều bào.

Đồng chí Phó chủ tịch phụ trách Liên hiệp nhấn mạnh rằng: “Với truyền thống và bài học kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, với ý thức trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, toàn thể lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp trung ương và các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam quyết tâm phát huy tinh thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” để tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới với nội dung “hòa bình, hữu nghị, hợp tác, hội nhập”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam”.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lão thành đối ngoại nhân dân, các thế hệ cán bộ đi trước, ông Phong tin tưởng, thế hệ cán bộ của Liên hiệp hôm nay sẽ kế thừa xứng đáng truyền thống vẻ vang 67 năm của Liên hiệp, viết tiếp trang sử vinh quang mới của đối ngoại nhân dân Việt Nam.
(Theo Vietpeace)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Hà Văn Thủy - Tổng thư ký

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3747865

 Fax: 0225.3747865

 Email: lienhiephuunghi@haiphong.gov.vn

 Website: https://huunghi.haiphong.gov.vn