Hải Phòng, ngày 05 tháng 08 năm 2020
Ban Tổ chức Cuộc thi Vô địch tiếng Anh - Hải Phòng 2017 trân trọng thông báo Danh sách Top 20 của mỗi bảng tại file đính kèm Vô địch TA 2017 - Top 20 các bảng.pdf