HÒA BÌNH - HỮU NGHỊ - HỢP TÁC - HỘI NHẬP 
 
 
Tìm kiếm
 
Từ khóa:
Người gửi: Từ ngày:
Open the calendar popup.
Email: Tới ngày:
Open the calendar popup.
 
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam có cần phải đăng ký? (13/08/2014 - 15:03)
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam có cần phải đăng ký hay không, nếu có thì phải liên hệ với cơ quan nào?
Người gửi: Vũ Thị Ngân
Email: nganvt.hsp@gmail.com
Những đối tượng nào được tiếp nhận tài trợ phi chính phủ nước ngoài? (13/08/2014 - 15:02)
Những đối tượng nào được tiếp nhận tài trợ phi chính phủ nước ngoài?
Người gửi: Vũ Thị Ngân
Email: nganvt.hsp@gmail.com
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn triển khai hợp tác (11/08/2014 - 16:43)
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn triển khai hợp tác hoạt động tại thành phố Hải phòng thì phải liên hệ với cơ quan nào
Người gửi: Vũ Thị Ngân
Email: nganvt.hsp@gmail.com
 
Liên kết website