HÒA BÌNH - HỮU NGHỊ - HỢP TÁC - HỘI NHẬP 
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - PHẦN LAN
20/02/2017 - 15:19
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - PHẦN LAN (NHIỆM KỲ 2012 - 2017)

Chủ tịch: Ông Nguyễn Đình Bích
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Phó Chủ tịch:
- Ông Đỗ Trọng Đạt

- Ông Lại Đình Ngọc
Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ông Vũ Hồng Dương
Tổng GĐ Cty TNHH MTV Cấp nước HP

Thư ký: Ông Đỗ Tuấn Anh
Tổng GĐ Ban quản lý các dự án cầu HP
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - SINGAPORE(20/02/2017 - 15:38)
HỘI HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC VIỆT NAM - HÀ LAN(20/02/2017 - 15:36)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - SLOVAKIA(20/02/2017 - 15:34)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - ANH(20/02/2017 - 15:32)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA(20/02/2017 - 15:29)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - BA LAN(20/02/2017 - 15:25)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA(20/02/2017 - 15:22)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - NHẬT(20/02/2017 - 15:15)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO(20/02/2017 - 15:13)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN(20/02/2017 - 15:10)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - TRUNG(13/02/2017 - 15:39)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - ĐỨC(13/02/2017 - 15:26)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Liên kết website