HÒA BÌNH - HỮU NGHỊ - HỢP TÁC - HỘI NHẬP 
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - NHẬT
20/02/2017 - 15:15
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - NHẬT (NHIỆM KỲ 2016 - 2021)

Chủ tịch: Ông Đỗ Trung Thoại
Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế

Phó Chủ tịch:
- Ông Nguyễn Anh Tuân - PCT Thường trực
GĐ Sở Ngoại Vụ

- Ông Lê Quốc Tiến
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHHH Việt Nam

- Ông Bùi Thế Long
Tổng GĐ CTy CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng

- Ông Trần Việt Cường
Phó TGĐ Cty TNHH MTV Cấp nước HP

Thư ký: Ông Bùi Thanh Giang
Trưởng phòng Hữu nghị - Viện trợ, Sở Ngoại vụ
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - SINGAPORE(20/02/2017 - 15:38)
HỘI HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC VIỆT NAM - HÀ LAN(20/02/2017 - 15:36)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - SLOVAKIA(20/02/2017 - 15:34)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - ANH(20/02/2017 - 15:32)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA(20/02/2017 - 15:29)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - BA LAN(20/02/2017 - 15:25)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA(20/02/2017 - 15:22)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - PHẦN LAN(20/02/2017 - 15:19)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO(20/02/2017 - 15:13)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN(20/02/2017 - 15:10)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - TRUNG(13/02/2017 - 15:39)
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - ĐỨC(13/02/2017 - 15:26)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Liên kết website