HÒA BÌNH - HỮU NGHỊ - HỢP TÁC - HỘI NHẬP 
Gia hạn và bổ sung quy mô Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng
27/05/2015 - 10:40

Ngày 12/5/2015, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND về việc phê duyệt giai đoạn 2 của Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ.

Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng được xây dựng nhằm mục tiêu thúc đẩy và tăng cường quyền năng cho các nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương tại các vùng đô thị và ven đô, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em nghèo, nữ lao động nghèo nhập cư tại vùng Dự án, giúp họ tự đối phó với các khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển và thoát nghèo một cách hiệu quả và bền vững. Chương trình được thực hiện làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 của Chương trình được thực hiện từ 2012 – 2014. Giai đoạn 2 của Chương trình được thực hiện trong năm 2015 với tổng giá trị tài trợ cho giai đoạn này là 1.898.576.800 VNĐ (một tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi sáu nghìn, tám trăm đồng Việt Nam), tương đương 88.314 USD (tám mươi tám nghìn, ba trăm mười bốn đô la Mỹ) do Trung tâm Vì người lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng làm chủ Dự án.

Chương trình được gia hạn và bổ sung trong giai đoạn 2 này mang một ý nghĩa lớn, khi đi vào triển khai sẽ đem lại những kết quả hết sức tích cực cho các đối tượng hưởng lợi từ Dự án. Cụ thể, Chương trình khi được gia hạn và bổ sung quy mô nhằm đạt được kết quả hướng tới đảm bảo:

Khoảng 150 phụ nữ nghèo được cải thiện sinh kế thông qua các mô hình sinh kế bền vững thân thiện hơn với môi trường, ít nhất 05 thôn/02 huyện được hỗ trợ vốn, liên kết xây dựng mạng lưới tổ hợp dịch vụ và trang bị kỹ thuật, kỹ năng tiếp cận thị trường để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường khả năng cạnh tranh với thị trường; ít nhất 50 thanh niên/02 huyện được đào tạo nghề; ít nhất 03 mô hình sinh kế được thực hiện thành công và có thể nhân rộng trên địa bàn huyện;

70% phụ nữ và thanh niên các nhóm tự quản ở 02 huyện hiểu về pháp lệnh dân chủ cơ sở, được phổ biến một cách đầy đủ các thông tin về dịch vụ công; phụ nữ và thanh niên 06 thôn/02 huyện sẽ được tập huấn về giám sát và đánh giá các công cụ giám sát chi tiêu và quản lý dịch vụ công; 50 thanh niên/02 huyện được tổ chức đào tạo nghề và hỗ trợ tìm việc làm; các nhóm xã hội dân sự hoạt động trên điạ bàn 02 huyện được tập huấn về vai trò của Nhà nước, thị trường và xã hội dân sự;

Học sinh 14 điểm trường được đào tạo kỹ năng mềm và nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, 50% giáo viên ở 14 điểm trường được đào tạo về phương pháp giảng dạy tích cực; 200 thanh niên được huy động và hỗ trợ để thực hiện các hoạt động về quyền bình đẳng đối với giáo dục chất lượng và vận động tăng đầu tư công cho giáo dục;

Ít nhất 10 thôn được xây dựng các hệ thống và năng lực hữu hiệu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; ít nhất 1.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được hỗ trợ tăng cường quyền, phục hồi sinh kế, tăng cường sức mạnh, 10 câu lạc bộ thanh niên phản ứng nhanh được thành lập và duy trì hoạt động tốt tại 06 xã, tổ chức 14 cuộc diễn tập phòng chống và ứng phó với thiên tai ở 14 điểm trường; thành lập 01 quỹ cấp huyện hỗ trợ nạn nhân sau thiên tai;

Khoảng 1.000 phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn được hỗ trợ để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực; có thể kiểm soát thời gian và lao động của họ; tiếp cận các cơ hội việc làm một cách bình đẳng; 1.000 phụ nữ và trẻ em gái được tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, kinh tế và pháp lý có chất lượng mà không bị phân biệt, đối xử; khoảng 20 phụ nữ có thể và có khả năng tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội; thành lập 10 câu lạc bộ phụ nữ để giao lưu và chia sẻ việc nhà, chăm sóc và nuôi dạy con cái, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống bạo lực gia đình và tăng cường kiểm soát; ít nhất có 03 cuộc đối thoại với chính quyền huyện về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Phòng Hữu nghị Viện trợ

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Liên kết website