HÒA BÌNH - HỮU NGHỊ - HỢP TÁC - HỘI NHẬP 
Trao Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức IDH
28/08/2018 - 15:38
Ngày 27 tháng 8, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) đã trao Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức Stichting IDH Sustainable Trade Initiative (IDH).

Tổ chức là một tổ chức phi chính phủ quốc tịch Hà Lan, được thành lập từ năm 2008 với tài trợ ban đầu từ chính phủ Hà Lan. Các dự án của IDH với mục tiêu góp phần chuyển đổi thị trường hàng hóa theo hướng bền vững, hỗ trợ phát triển sinh kế của các hộ nông dân quy mô nhỏ, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, và hỗ trợ việc tạo ra giá trị địa phương tại nơi có dự án, góp phần thúc đẩy việc sản xuất và tiêu dùng bền vững tại các nước đang phát triển.lĩnh vực chính của tổ chức là hỗ trợ phát triển bền vững thông qua thúc đẩy thương mại bền vững và bảo vệ môi trường.

Các hoạt động của IDH chủ yếu là tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan hợp tác phát triển, các công ty, chính quyền Trung ương và địa phương nhằm triển khai và phát triển các chương trình: Nuôi trồng thủy sản, ca cao, cà phê, gia vị, trà, dệt may và chương trình đất và nước bền vững.
(Theo Vufo)
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Liên kết website