Thứ bẩy, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Vấn đề sự kiện
Hòa bình hữu nghị
Công tác phi chính phủ nước ngoài
Tin tức - Sự kiện
Hải Phòng với bạn bè quốc tế
Văn bản chỉ đạo của TW & TP
Các tổ chức PCP nước ngoài, tổ chức quốc tế
Các văn bản, thủ tục pháp quy về công tác PCPNN
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Các hội hữu nghị
Câu hỏi thường gặp
HÒA BÌNH - HỮU NGHỊ - HỢP TÁC - HỘI NHẬP  - CHỦ ĐỘNG - LINH HOẠT - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ
VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi tại Việt Nam” do tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the Children International) triển khai tại 6 tỉnh thành đã từng bước mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho 27.000 trẻ là người dân tộc thiểu số, con em công nhân các khu công nghiệp, hộ nghèo, gia đình nhập cư. ..
LIÊN HIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN
Sáng 30/10/2019, Hội hữu nghị Việt – Lào thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự (QTN & CGQS) Việt Nam giúp Lào (30/10/1949 – 30/10/2019) và 20 năm ngày thành lập Chi hội QTN & CGQS Việt Nam giúp Lào (05/10/1999 – 05/10/2019)...

Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 1363
Khách trực tuyến : 2
Thành viên trực tuyến : 0