HÒA BÌNH - HỮU NGHỊ - HỢP TÁC - HỘI NHẬP 
Dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2017
Thời gian: 14/07/2017 - 10:15
Dự thảo báo cáo Liên hiệp 6 tháng đầu năm 2017
Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016
Thời gian: 09/06/2016 - 15:03
Thư ngỏ của Đồng chí Chủ tịch Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Nguyễn Thị Nghĩa
Thời gian: 25/05/2015 - 11:14
Quy chế Phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng và Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014 - 2018
Thời gian: 08/01/2015 - 16:55
Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018
Thời gian: 08/01/2015 - 16:51
Danh sách lãnh đạo của các tổ chức hội thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018
Thời gian: 08/01/2015 - 15:51
Danh sách Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018
Thời gian: 08/01/2015 - 15:34
Quyết định số 594/QĐ-CT ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018
Thời gian: 08/01/2015 - 09:56
Quyết định số 593/QĐ-CT ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018
Thời gian: 08/01/2015 - 09:49
Liên kết website